Bedrijven & Overheid

Voor wat betreft de civiele bouwsector is een onderscheid te maken in twee hoofdonderdelen van onze dienstverlening, namelijk het betononderhoud en de nieuwbouw. Daarnaast bieden wij onze kennis aan in de bouwkundige sector.