3D scantechniek

  Bedrijven & Overheid » 3D scantechniek

3D scantechniek

Het komt nogal eens voor dat van een constructie geen gegevens bekend zijn. Tekeningen ontbreken, zeker bij wat oudere bouwwerken. En als er al tekeningen zijn, dan zijn dit erg oude of onleesbare exemplaren. Van waaruit geen werktekeningen gemaakt kunnen worden. Dit gegeven is lastig als er wijzigingen moeten plaatsvinden of als er regulier onderhoud moet worden uitgevoerd. Hoe vaak gebeurt het niet dat bij inspecties schetsen moeten worden gemaakt om schadebeelden in vast te kunnen leggen.

Op dit probleem heeft Cibocon een antwoord: 3D scantechnologie. Hierbij wordt een constructie 3D volledig ingescand ter plaatse. Alles wat zichtbaar is boven het maaiveld of boven de waterlijn wordt op deze manier in kaart gebracht. Dit gebeurt met een zodanige nauwkeurigheid dat de maatvoering tot enkele millimeters vastgelegd wordt. Ook de binnenzijde van bouwwerken kan worden gescand, zodat een volledig 3-dimensionaal beeld wordt vastgelegd. Het resultaat is een digitale tekening die met de actuele tekenprogramma’s kan worden bewerkt. Doorsnedes over de constructie kunnen op elke gewenste plaats worden gegenereerd. Ook oppervlaktes, inhoud en dergelijke kunnen direct vanuit deze tekening worden opgevraagd. En dat scheelt veel tijd en kosten.

De 3D scantechnologie is bijvoorbeeld in te zetten bij:

 • Inventarisatie civiele en bouwkundige werken, waarbij de huidige toestand wordt vastgelegd
 • Digitaliseren t.b.v. archief
 • Onderhoudsinspecties
 • Verbouwingen
 • Onderhoud en renovatie
 • Vervanging elementen aan een constructie (een stalen leuning kan vanaf de tekening worden ontworpen, gemaatvoerd en besteld)
 • Geluidisolatie van gevels (kozijnen kunnen vanaf de tekening worden besteld)
 • Basis vastleggen voor reconstructies (ook wegen en straatbeelden)

Toepasbaar in veel vakgebieden:

 • Civiele bouwconstructies
 • Wegenbouw
 • Woning- en utiliteitsbouw
 • Staalbouw
 • Industrie

Opklikken voor volledig beeld

Opklikken voor volledig beeld

Opklikken voor volledig beeld

Opklikken voor volledig beeld

Opklikken voor volledig beeld

Opklikken voor volledig beeld

Opklikken voor volledig beeld

Opklikken voor volledig beeld