Betononderhoud

  Bedrijven & Overheid » Betononderhoud

Betonschade analyse en hersteladvies

Vanuit onze achtergrond hebben wij jarenlange ervaring met het betonschade analyse en herstel. Ook weten wij wat er komt kijken bij certificering van betonreparatiebedrijven.

Cibocon beschikt over het diploma Betononderhoudskundige (BOK). Dit diploma is in Nederland voor de certificerende instanties een vereiste om betonreparaties onder het KOMO procescertificaat uit te mogen voeren.

Een grote meerwaarde van het inzetten van Cibocon is dat het niet ophoudt met alleen advies op beton onderhoudstechnisch gebied. Cibocon biedt ook expertise op constructief gebied. En kan u ook bijstaan als het gaat om de beoordeling van de constructieve veiligheid van civielbouwkundige objecten. Cibocon heeft hiervoor de beschikking over een uitgebreid netwerk waarmee ze samenwerkt in het uitvoeren van de benodigde onderzoeken en het bepalen van de constructieve veiligheid.

Bij het bepalen van eventueel benodigde versterkende maatregelen is Cibocon uw compagnon in het bedenken van constructieve oplossingen.

Inzet Betononderhoudskundige

De betononderhoudskundige hoeft echter geen vaste werknemer van uw organisatie te zijn. Cibocon biedt u de mogelijkheid om op inhuurbasis deze vereiste binnen uw organisatie in te vullen.

Verder biedt het diploma Betononderhoudskundige u de garantie voor een gedegen en vakkundig advies, zowel voor beheerder als uitvoerende organisatie.

Voor het uitvoeren van betonreparaties onder KOMO procescertificaat moet het uitvoerend bedrijf de beschikking hebben over een gediplomeerd betononderhoudskundige. Deze betononderhoudskundige hoeft echter geen vaste werknemer van uw organisatie te zijn. Cibocon biedt u de mogelijkheid om op inhuurbasis deze vereiste binnen uw organisatie in te vullen.

Zo heeft Cibocon een reparatiebedrijf van betonschade begeleid in het behalen van het procescertificaat en is als extern betononderhoudskundige voor meerdere partijen in de uitvoering actief.

Ieder zijn vak

U als beheerder van civiele of bouwkundige werken heeft wellicht niet alle expertise in huis om de werkzaamheden die worden uitbesteed aan ingenieursbureaus voldoende te kunnen beoordelen. Cibocon wil het mogelijke hiaat tussen opdrachtgever en ingenieursbureau voorkomen en als verbindende factor aan de voorzijde invullen, waarbij de belangen van alle betrokkenen worden gerespecteerd.

Samengevat biedt Cibocon de volgende diensten aan

  • Inspecties
  • Analyse
  • Hersteladvies
  • Kostprijsberekeningen en ramingen
  • Begeleiding en directievoering
  • Versterkende maatregelen
  • Inzet als Betononderhoudskundige
  • Begeleiding bij certificering volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL)
  • Onderzoek ten behoeve van de controle van de constructieve veiligheid

Vraag eens een vrijblijvend gesprek aan, wij kunnen u dan uitgebreid vertellen wat de mogelijkheden zijn.